POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.gildiatrenerska.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu Internetowego jest Norbert Grezel FRESH FACTORY z siedzibą w Łodzi (zwany dalej „Administratorem Serwisu Internetowego”).

 3. Administratorem danych osobowych są: Norbert Grezel FRESH FACTORY z siedzibą w Łodzi, Wojciech Skorek PROJEKT SYNERGIA z siedzibą w Warszawie, Michał Śmigielski-Ludwa z siedzibą w Poznaniu oraz Kamila Madejska z siedzibą w Matygach (zwanymi dalej jako „Gildia Trenerska”).

 4. Dane osobowe zbierane przez Gildię Trenerską za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 5. Gildia Trenerska dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

 

§ 1 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

  1. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. realizacji uzasadnionego interesu Gildii Trenerskiej oraz interesów podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, dla celów analitycznych dot. korzystania z naszej strony internetowej, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie (także poprzez profilowanie), dochodzenia i obrony przed roszczeniami, rozpatrywania reklamacji oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO oraz realizacji umów z podmiotami trzecimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 2. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje: adres e-mail oraz imię.

 3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje: adres e-mail oraz numer telefonu.

 

§ 2 KOMU SĄ UDOSTĘPNIANE LUB POWIERZANE DANE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcy, biura informacji gospodarczej, dostawcy usług księgowych, windykacyjnych, prawnych, doradczych, informatycznych i hostingowych, dostawcy oprogramowania, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, podmioty, na rzecz których prowadzona jest sprzedaż szkoleń oraz innych towarów i usług oraz organom władzy publicznej, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia ciążących na spółce obowiązków prawnych (np. organy administracji skarbowej, organy ścigania).

 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

  1. jeżeli Użytkownik zawrze umowę z Gildią Trenerską, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych;

  2. jeżeli dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu wykonania umowy z podmiotem trzecim, dane te będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych wynikających z tej umowy;

  3. jeżeli dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego na podstawie zgody Użytkownika lub w oparciu o uzasadniony interes Gildii Trenerskiej lub podmiotów trzecich, będą przetwarzane najdłużej do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody;

  4. dane osobowe Użytkownika związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z urządzeń Użytkownika lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki;

  5. w pozostałych przypadkach dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres do 1 roku.

 3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

 4. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail, Gildia Trenerska będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje o nowych artykułach w Serwisie Internetowym.

 

§ 3 POLITYKA PLIKÓW COOKIES.

 

 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Gildię Trenerską na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

 2. Gildia Trenerska wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzeni Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników;

  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

 3. Gildia Trenerska wykorzystuje cookies w celu:

  1. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

  2. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

  3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 5. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Gildia Trenerska nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§ 4 RODO - PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

 

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia;

 2. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody jakiej udzielił Gildii Trenerskiej. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Gildię Trenerską zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 3. Użytkownik może zgłaszać do Administratora Serwisu Internetowego skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień na adres e-mail: info@gildiatrenerska.pl.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub udzielania odpowiedzi na kierowaną przez Użytkownika korespondencję elektroniczną.

 

§ 5 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

 

 1. W przypadku zmiany Polityki Prywatności, nowe brzmienie zostanie udostępnione Użytkownikom poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu Internetowego.

 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@gildiatrenerska.pl.

 3. Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2019r.

 

 

 

Szanowni Państwo, jako Gildia Trenerska, zwracamy szczególną uwagę na ochronę prywatności naszych klientów oraz dbamy, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

ZASADY PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

polityka prywatności

123 123 123

email@gmail.com

City, Road 12

Wprowadzając dane osobowe do formularza zawartego na stronie gildiatrenerska.pl oraz wysyłając niniejszy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przetworzenia zapytania szkoleniowego. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w zakładce <Polityka Prywatności>.

Zastanawiasz się którą ścieżkę rozwoju wybrać?

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI!

Chętnie porozmawiamy o Twoich oczekiwaniach oraz zaproponujemy korzystne rozwiązania.

Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Wybierz temat
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Wiadomość nie została wysłana.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.