20 sierpnia 2020

"Wartością naszej firmy są ludzie". Znasz to? Zgadzasz się z tym?

 

Radość, szczęście, uśmiech, zadowolenie z pracy, inaczej zwane jako SATYSFAKCJA Z PRACY. Problem braku satysfakcji z pracy może dotknąć każdego z nas. Wzmacnia się on, gdy w zespole oraz firmie:

❌ pracownicy nie pochlebnie wyrażają się o firmie,
❌ słyszysz negatywne opinie o współpracownikach oraz kadrze menadżerskiej,
❌ występują konflikty wewnątrz zespołu,
❌ nie przestrzegane są zasady pracy i wartości firmy,
❌ występuje duża rotacja wśród pracowników. 

Zauważ, że ktoś może być niezadowolony z pracy i jednocześnie bardzo intensywnie angażować się w działania na rzecz firmy, podczas gdy inna osoba może być zadowolona, jednak nie wykazywać chęci do wzmożonej pracy.

Wszystko dlatego, że na satysfakcję z pracy i zaangażowanie mają wpływ odmienne czynniki. 
Jak zatem budować zespół, który będzie chciał u Ciebie i z Tobą pracować?

👉 o tym przeczytasz poniżej 🤓

WARTOŚCIĄ FIRMY SĄ LUDZIE

✅ krok 1 - ZADBAJ O WYNAGRODZENIE

Każdy pracuje by zapewnić sobie odpowiedni poziom życia, a przede wszystkim zaspokoić podstawowe potrzeby “i stać go było na wakacje”. Istotne jest by pracownik miał poczucie, że wykonywana praca jest należycie wynagradzana, a w innej firmie mógłby zarabiać tyle samo i dlatego nie opłaca Mu się zmieniać pracy. 

Poza odpowiednią wysokością zarobków, ważne byś zadbał, aby wynagrodzenie było w terminie. Żyjemy w czasach kredytów i zobowiązań. Nie stawiajmy swoich pracowników w sytuacji, w której sami nie chcielibyśmy się znaleźć: koniec miesiąca, puste konto i brak środków na spłatę raty kredytu.

🤔⁉️ CO MOŻESZ ZROBIĆ? 😃💡

👉 Terminowo wypłacaj wynagrodzenie za pracę.
👉 Zbuduj lub zweryfikuj system premiowy w firmie oraz porównaj ze stawkami na rynku.
👉 Zbuduj lub zweryfikuj profile kompetencyjne na każdym stanowisku.

✅ krok 2 - STWÓRZ BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY

Dynamiczny rozwój na rynku pracy wymaga, aby każda firma rozszerzała portfolio produktów i usług oraz dbała o wysokie standardy w kontakcie z klientem. Pracownik, który widzi, że firma podąża za zmianami lub sama je wywołuje, nie będzie obawiać się zwolnień i może zostać Twoim długoletnim współpracownikiem.

🤔⁉️ CO MOŻESZ ZROBIĆ? 😃💡

👉 Utrzymuj pełną i przejrzystą komunikację z pracownikami: informuj o strategii firmy, istotnych zmianach oraz planach rozwojowych.
👉 Zapewniaj pracownikowi możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji. 
👉 Dbaj o terminowe przedłużanie umów i jasne warunki współpracy.

 

✅ krok 3 - ZBUDUJ WIARYGODNOŚĆ FIRMY

Zdanie wyrażane przez pracowników firmy jest niezwykle istotne na to jak otoczenie będzie postrzegać markę. Jako szef kreuj w pracownikach postawę, że firma jest lepsza od konkurencji oraz buduj zaufanie do decyzji podejmowanych przez Zarząd. Możesz dokonać tego postępując w sposób etyczny i społecznie akceptowalny oraz dbając o wizerunek firmy i standardy obsługi klienta.

🤔⁉️ CO MOŻESZ ZROBIĆ? 😃💡

👉 Dbaj o wizerunek firmy oraz jakość oferowanych produktów i usług.
👉 Respektuj ustalenia z pracownikami i ich terminy (np. dotyczące wypłaty świadczeń).

✅ krok 5 - ZADBAJ O WORK-LIFE BALANCE

Wpływ pracy na życie prywatne i rodzinne, długotrwały stres bądź wiele następujących po sobie sytuacji stresowych oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy będą negatywnie oddziaływać na pracowników.

Chcąc zapewnić wysoki poziom zadowolenia zadbaj o work-life balance, czyli odpowiednią organizację pracy, działania prozdrowotne oraz unikanie zbędnych negatywnych emocji i sytuacji stresowych zarówno w zespole jak i na płaszczyźnie przełożony-podwładny.

🤔⁉️ CO MOŻESZ ZROBIĆ? 😃💡

👉 Zadbaj o odpowiedni podział obowiązków między pracownikami oraz kontroluj tygodniowy czas pracy.
👉 Zaproponuj pakiety badań bądź opiekę zdrowotną dla zainteresowanych pracowników (w miarę możliwości).
👉 Promuj zdrowy styl życia poprzez owocowe poniedziałki, dofinansowanie do karnetów sportowych, przygotowanie miejsc dla rowerzystów, zawiązanie drużyny sportowej.

✅ krok 4 - WSPIERAJ POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ PRACY

Często słyszymy słowa: “pracuję dla ludzi”, “gdyby nie zespół już dawno zmieniłbym pracę”. Zespół, w którym pracownicy się lubią, szanują, wspierają, motywują i wspólnie rozwiązują konflikty, jest efektywniejszy. Osoby, które tworzą zgrany zespół dodatkowo pozytywnie wyrażają się o firmie i współpracownikach. 

Jako menedżer warto byś poza spojrzeniem na cały zespół również dbał o każdego pracownika z osobna. Indywidualne podejście, docenienie za pracę, zaangażowanie pracownika w indywidualne projekty daje poczucie, że jest się cennym nabytkiem dla zespołu oraz firmy.

🤔⁉️ CO MOŻESZ ZROBIĆ? 😃💡

👉 Twoi pracownicy - Sprawdź za jakie projekty lub ich części Twoi pracownicy mogą wziąć odpowiedzialność. 
👉 Twój zespół - Zorganizuj spotkanie integracyjne (nie tylko alkohol 🤭 ) lub szkolenie teambuildingowe dla całego zespołu.
👉 Twoi menedżerowie - Zadbaj o odpowiedni poziom umiejętności Twoich menedżerów z umiejętności motywowania i przekazywania informacji zwrotnej.

Chcąc zbudować solidne fundamenty kultury organizacyjnej:

✅ zadbaj o WYNAGRODZENIE
✅ stwórz BEZPIECZNE ŚRODOWISKO pracy
✅ wspieraj pozytywną ATMOSFERĘ PRACY
✅ zbuduj WIARYGODNOŚĆ FIRMY
✅ zadbaj o WORK-LIFE BALANCE
✅ zapewnij DOSTĘP DO ODPOWIEDNICH ZASOBÓW

Dzięki temu:

🍀 pracownicy nie będą wyrażać negatywnych opinii o firmie oraz współpracownikach,
🍀 konflikty i problemy zespołowe będą rozwiązywane w drodze poszanowania drugiego człowieka,
🍀 pracownicy będą gotowi do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami zespołu,
🍀 zwiększy się lojalność pracowników względem firmy, co wpłynie na mniejszą rotację w zespołach,
🍀 wzmocni się kultura organizacyjna oraz będą respektowane wartości, którymi kieruje się firma.
 

 

✅ krok 6 - ZAPEWNIJ DOSTĘP DO ODPOWIEDNICH ZASOBÓW

W dobie pracy zdalnej można było doświadczyć wielu problemów natury technicznej i organizacyjnej, które mogły wywoływać negatywne emocje wśród pracowników. Chcąc wspierać pracowników, warto zadbać, aby: posiadali sprawny sprzęt i wyposażenie (komputer, telefon, samochód), zapewnić oprogramowanie i dostęp do informacji umożliwiające wykonywanie pracy oraz zorganizować komfortowe warunki pracy adekwatne do zajmowanego stanowiska.

🤔⁉️ CO MOŻESZ ZROBIĆ? 😃💡

👉 Dbaj o wyposażenie sprzętowe pracowników oraz stanowisk pracy: kup myszki do komputerów, uzupełnij zapasy materiałów biurowych, zorganizuj przenośny Internet, terminowo aktualizuj oprogramowanie firmowe.

BLOG

Skuteczna komunikacja

Sprzedaż i obsługa klienta

Polecana literatura

Wskazówki i porady

Zespół i rozwój pracowników

Rozwój indywidualny

polityka prywatności

123 123 123

email@gmail.com

City, Road 12

Wprowadzając dane osobowe do formularza zawartego na stronie gildiatrenerska.pl oraz wysyłając niniejszy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przetworzenia zapytania szkoleniowego. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w zakładce <Polityka Prywatności>.

Zastanawiasz się którą ścieżkę rozwoju wybrać?

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI!

Chętnie porozmawiamy o Twoich oczekiwaniach oraz zaproponujemy korzystne rozwiązania.

Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Wybierz temat
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Wiadomość nie została wysłana.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.