23 sierpnia 2019

INNE ARTYKUŁY

ZACZNIJMY OD KRÓTKIEGO ZADANIA: 

Zakładając, że każdy Pracownik poprzez pracę indywidualną może wygenerować efekt równy 1, to jaki efekt wygeneruje zespół składający się z 4 Pracowników?

2 + 2= ? 


Prawidłowa odpowiedź to 5. Tak, to nie jest pomyłka. Określa się to jako efekt synergii. Mówimy tutaj o sytuacji, w której efekt osiągany poprzez pracę zespołu jest większy niż suma efektów osiąganych indywidualnie. Wynika to między innymi z połączenia motywacji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia poszczególnych osób w grupie. Chcąc uwolnić potencjał zespołu warto stworzyć ku temu odpowiednie warunki.
 

Co sprzyja budowaniu efektywnego i skutecznego zespołu? 

 

WSPÓLNE DZIAŁANIE

Czyli dawanie Pracownikom przestrzeni do wspólnego tworzenia: planów działania, sposobów na rozwiązanie problemu, nowych inicjatyw, czy ulepszeń. Warto podkreślić, że Przełożony podczas dyskusji jest również członkiem zespołu, co oznacza, że jego pomysły są traktowane na równi z pomysłami innych, ewentualnie może pełnić rolę moderatora. Dyskusje na forum w większości przypadków opierają się na wypowiedziach tylko kilku osób, dlatego warto je stosować jako podsumowanie już wykonanej pracy. Chcąc zaangażować większą ilość osób, zachęcam do stosowania narzędzi aktywizujących, między innymi: Philip 66, Technika 635, metoda 6 kapeluszy myślowych, łączenie w podzespoły czy pary. Wprowadzenie wspólnego działania jako elementu każdego zebrania ma więcej korzyści niż jedynie zwiększenie szansy na efekt synergii. Sprawia ono również, że spotkanie z Przełożonym staje się ciekawsze, kreatywne i, co więcej, powoduje rozwój Pracowników na płaszczyznach samodzielnego wyciągania wniosków, proaktywności czy szukania rozwiązań. 
Dyrektywne wygłoszenie expose i brak umożliwienia innym członkom grupy uczestniczenia w określeniu zasad niesie za sobą zagrożenie oporem i brakiem akceptacji ze strony zespołu. Warto zwrócić uwagę, że skoro ustalone zasady mają być tymi obowiązującymi w zespole, to powinny być one również stworzone wspólne. W ten sposób szansa ich akceptacji i przestrzegania jest znacznie większa. 

 

ANGAŻUJĄCE WSPÓLNE CELE

Grupa staje się zespołem wtedy, gdy ludzie wiedzą do czego dążą i zarazem mają do czego razem dążyć. Właśnie z tego powodu konieczne jest, aby określić przynajmniej jeden wspólny cel. Chcąc wzmocnić motywację Pracowników warto stworzyć go wspólnie, a stanie się on bardziej angażujący. Zachęcam do tego, aby nie skupiać się jedynie na celach narzuconych odgórnie. Oczywiście one są priorytetowe, lecz jednocześnie warto, aby zespół posiadał również swoje unikatowe cele, np. cel rozwojowy: nauczymy się i przećwiczymy dyrektywną informację zwrotną FUKO do 30 września. 

 

OTWARTA KOMUNIKACJA

Promowanie swobodnego bycia sobą i zachęcanie do otwartego komunikowania między innymi: pomysłów, innowacji, obaw, trudności, próśb, potrzeby pomocy, informacji zwrotnej, etc. Uzyskujemy dzięki temu szansę ujawnienia się ukrytych talentów w zespole, bieżące „czyszczenie” atmosfery, świadomość „co kogo boli”, rozwój etc. 
Bycie sobą w rozmowie nie oznacza braku zasad, często konieczne jest ich określenie i zwracanie uwagi na dawanie informacji zwrotnej w oparciu o fakty, ocenianie zachowań, a nie osób, wypowiadanie się w swoim imieniu etc. 
Częstym błędem Menadżerów jest unikanie trudnych tematów. Swoje decyzje tłumaczą obawą przed buntem, bądź wiarą, że sprawa sama się rozwiąże. Niestety w większości przypadków problem przechodzi do „podziemi” (tzw. rozmowa na papierosie), gdzie dochodzi do eskalacji i powstaje obawa odejścia Pracownika / Pracowników. Zachęcam do „wyciągania trupów z szafy” i porozmawiania o problemach wspólnie.

 

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

Tworzenie wspólnie celów zespołu, planu działania, zasad, reguł, jak i określenie czym jest otwarta komunikacja, dąży do przeniesienia odpowiedzialności za realizację celów z Przełożonego na cały zespół. Sprzyja temu również promowanie zauważania potrzeb innych, wzajemnego wspierania i zastępowania się w razie potrzeby. Jednocześnie nie mamy tutaj na myśli wyręczania, promowania siebie samego, bądź któregoś z członków zespołu jako „wszystkowiedzącego guru”. 
Częstymi sytuacjami z jakimi mierzą się Menadżerowie są próby przeniesienia przez Pracowników odpowiedzialności na Przełożonego. Przykładami wypowiedzi są: „Powiedz nam: co mamy teraz z tym zrobić?”, „Przepraszam, chyba klient zdenerwował się przeze mnie, możesz zadzwonić do niego?”. Zgodnie z analizą transakcyjną Erica Berne są to komunikaty ze stanu ego dziecka, najczęstszym błędem jest reakcja ze stanu ego rodzica opiekuńczego, która jest wyręczeniem, daniem gotowego rozwiązania bądź usprawiedliwianiem. Takie działania doprowadzają do, między innymi, regresji umiejętności samodzielnego wnioskowania i szukania rozwiązań Pracownika. Korzystniejszym działaniem jest odpowiedź ze stanu ego dorosłego: „Rozumiem, jakie widzisz rozwiązania?”, w ten sposób przenosimy odpowiedzialność za decyzję na Pracownika i rozwijamy jego umiejętności. 

 

ZESPÓŁ - JAK UWOLNIĆ JEGO POTENCJAŁ?

Autor artykułu:

MICHAŁ ŚMIGIELSKI-LUDWA

TRENER BIZNESU

polityka prywatności

123 123 123

email@gmail.com

City, Road 12

Wprowadzając dane osobowe do formularza zawartego na stronie gildiatrenerska.pl oraz wysyłając niniejszy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przetworzenia zapytania szkoleniowego. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w zakładce <Polityka Prywatności>.

Zastanawiasz się którą ścieżkę rozwoju wybrać?

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI!

Chętnie porozmawiamy o Twoich oczekiwaniach oraz zaproponujemy korzystne rozwiązania.

Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Wybierz temat
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Wiadomość nie została wysłana.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.