Audyt
personalny

Audyt umożliwia

zebranie kompleksowych informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji i może dotyczyć pojedynczego pracownika, określonych zespołów lub całej organizacji.

Opiera się on na niezależnym i metodycznym badaniu oraz bezstronnej ocenie możliwości zasobów ludzkich. Jest to analiza potencjału zawodowego kadry pracowniczej względem planów i potrzeb organizacji.

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu audytu to najlepsze posunięcie gdy :

Planujesz szkolenia

 i chcąc dopasować ich tematykę oraz zakres do aktualnego poziomu wiedzy i umielętności czestników, oraz potrzeb firmy

Stoisz przed

podjęciem strategicznych decyzji np. związanych z wyborem zespołu do ważnego projektu biznesowego.

Kiedy chcesz

zaplanować ścieżki rozwoju pracowników oraz plany sukcesji uwzględniając przyszłe potrzeby organizacji oraz chcesz wyeliminować ryzyko braku wykwalifikowanej kadry.

Nie wiesz

z czego wynikają problemy personalne, które zauważasz i jak je rozwiązać?

Rozważasz

zmiany personalne: zatrudnienia, redukcje, przeniesienia do innych działów bądź awanse (szczególnie na stanowiska kierownicze).

Zależy Ci

na zwiększeniu poczucia przywiązania pracowników do firmy oraz chcesz tworzyć zespoły angażujące się w życie organizacji.

Korzyści:

Kreacja ścieżki rozwoju firmy, zespołów oraz każdego pracownika z osobna

Budowa wykwalifikowanej i zmotywowanej kadry

Podejmowanie decyzji personalnych w oparciu o zaawansowane raporty

Stymlacja spójności działań w obszarze polityki personalnej firmy

Dysponowanie pełną informacją o poziomie kompetencji pracowników

Szczegółowe wskazania rozwojowe dla każdego członka Twojego zepołu

Rodzaje audytów :

Audyt jednostki, opiera się na określeniu potencjału konkretnej osoby i może być skierowany na pracownika bądź menadżera zespołu. Może być również wskazówką, kto z zespołu posiada predyspozycje do zarządzania grupą.

Ocenie podlegają:

 • indywidualne wyniki pracy,
 • współpraca z klientem i partnerami biznesowymi w odniesieniu do przyjętych w firmie standardów,
 • umiejętność wykorzystywania kompetencji i umiejętności charakterystycznych na obejmowanym stanowisku pracy.

Podczas audytu zespołu sprawdzane są interakcje w relacji pracownik-pracownik oraz pracownik-menadżer. Badaniu podlegają efekty pracy oraz (ukryty) potencjał całej grupy.

Audyt zespołu jest pierwszym krokiem w kierunku rozwoju kadry personalnej. Może wpłynąć on na zmianę modelu zarządzania oraz metod i technik wykorzystywanych w komunikacji grupowej. Jest również skutecznym sposobem do wprowadzenia systemu ocen okresowych, który bieżąco będzie monitorować poziom zadowolenia pracowników.

Ze względu na rodzaj audytu, możliwe jest określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych warunkujących:

 • skuteczność podejmowanych w zespole działań,
 • efektywność realizowanych projektów,
 • poziom motywacji do pracy,
 • satysfakcję z pracy w firmie i zespole.

Chcąc zapewniać firmom rozwiązania, które będą przynosić długofalowe korzyści, a nie jednorazową pomoc, dla firm, w których występują powtarzalne i cykliczne szkolenia, rekomendujemy audyt Trenerów Wewnętrznych bądź ich zatrudnienie.

Obiektywne spojrzenie na aktualny zespół trenerski umożliwi wejście na wyższy poziom kształcenia w Państwa firmie, a rekrutacja Trenerów Wewnętrznych pozwali na stworzenie fundamentu do budowy efektywnych zespołów oraz skutecznej kadry pracowników.

Wśród podejmowanych czynności w ramach audytu trenerów wyróżniamy:

 • współudział w rekrutacji Trenerów Wewnętrznych,
 • weryfikację umiejętności trenerskich aktualnej kadry oraz
 • przygotowanie rekomendacji szkoleń rozwojowych dla tej grupy.

Nasza propozycja aydytu personalnego

Aktualny etap rozwoju Państwa firmy oraz wynikająca z tego struktura zespołów determinują zakres i formę audytu.

Audyt w zakresie podstawowym

…może stać się częścią oceny okresowej pracowników bądź służyć weryfikacji umiejętności pracowników z krótkim stażem.

 

 

Przykładowe działania:

 • wywiad i ankieta z pracownikiem,
 • rozmowa z bezpośrednim przełożonym,
 • obserwacja zachowania w trakcie pracy,
 • analiza wyników pracy oraz testów wiedzy,
 • analiza i ocena procesów personalnych w firmie (na podstawie dostarczonej dokumentacji takiej jak: standardy obsługi, regulaminy, procedury, opis stanowiska pracy, opis wskaźników wpływających na wykonanie planów sprzedażowych, itp.).

Audyt w zakresie zaawansowanym

…jest idealnym wstępem do przygotowania dopasowanego cyklu rozwojowego dla Państwa pracowników oraz całych zespołów. Wyniki uzyskane podczas rozszerzonego audytu umożliwiają rozpoznanie potrzeb szkoleniowych oraz luk kompetencyjnych.

 

Przykładowe działania:

 • odsłuch i analiza rozmów telefonicznych z klientami,
 • obserwacja i analiza spotkań z partnerami biznesowymi,
 • udział w rozmowie telefonicznej bądź w spotkaniu jako „tajemniczy klient”.

Raport z przeprowadzonego audytu

Wynikiem każdego przeprowadzonego audytu, bez względu na wybrany zakres, jest szczegółowy raport zawierający:

 • szczegółowy opis wykonanych czynności oraz wykorzystanych narzędzi,
 • przeprowadzoną analizę oraz ocenę działań pracowników,
 • propozycje rozwiązań oraz rekomendacje dalszego postępowania w stosunku do każdego pracownika bądź całego zespołu.

Trenerzy prowadzący:

Norbert Grezel

Certyfikowany coach, trener biznesu oraz Mindfulness z ponad 14-letnim doświadczeniem w sprzedaży.

Tomasz Gutowski

Praktyk z ponad 15 letnim doświadczeniem w sprzedaży bezpośredniej oraz budowaniu i prowadzeniu największych i najlepszych biur nieruchomości w Polsce.

Wojciech Skorek

Certyfikowany i dyplomowany trener biznesu specjalizujący w komunikacji i prowadzeniu negocjacji biznesowych.

Wsparcie w realizacji projektów szkoleniowych, oraz rozwój kompetencji Twoich i Twojego zespołu.
Poprowadzić firmę na drodze do bycia liderem na rynku.

created&designed by @dandys