Coaching
Mentoring

Sesje coachingowe możliwiają

rozpoczęcie wprowadzenia pozytywnych zmian w swoich zachowaniach oraz nawykach. Poza zwiększeniem motywacji i entuzjazmu do pracy, uczestnik  otrzymuje pomoc w określeniu celów, wsparcie w zaplanowaniu działań zmierzających do ich realizacji oraz stałą analizę swoich postępów.

Na sesje z trenerem warto zdecydować się gdy:

Zastanawiasz się

czy Twój plan rozwoju osobistego jest odpowiednio skonstruowany i czy obawiasz się, że nie dasz rady wykonać go samodzielnie.

Pomimo

zaangażowania, poświęconego czas i wkładu ciężkiej pracy poprawa jest niewielka

Nie wiesz

od czego zacząć i potrzebujesz przewodnika, który poprowadzi Cię krok po kroku.

Brakuje Ci

znajomości technik oraz narzędzi bądź umiejętności do wykonywania swojej pracy i chcesz to zmienić.

Na drodze

do celu zaczyna brakować Ci motywacji i ochoty do dalszego działania oraz gdy potrzebujesz wsparcia drugiej osoby, aby pokonać trudności i momenty demotywacji.

Wybrane

przez Ciebie metody nie przynoszą pozytywnych zmian.

Korzyści:

Budowa drogi do celu z zgodzie ze swoimi wartościami i możliwościami

Poznanie przeszkód, które uniemożliwiają Ci osiągnięcie sukcesu

Stymlacja wewnętrzna oraz głęboka motywacja do pracy nad sobą

Zmiana dotychczasowych nawyków uniemożliwiających Ci rozwój osobisty

Lepsze poznanie siebie, wiara i pewność w swoje umiejętności

Realizacja zmian oparta na mentorskim wsparciu i motywacji

Rodzaje sesji:

Sesje coachingowe koncentrują się w pracy nad celami, które są ważne dla Uczestnika. Przy wsparciu Trenera, rozpatrywane są trudności i problemy, z którymi mierzy się uczestnik, by następnie móc ustalić plan działania i określić zadania naprawcze.

Trener nie jest osobą, która podejmuje decyzje, lecz jest głosem doradczym, który może proponować zadania do wykonania oraz wskazywać możliwości. Uczestnik prowadzony jest w taki sposób, aby w przyszłości mógł samodzielnie pokonywać przeszkody z wykorzystaniem poznanych narzędzi i rozwiązań.

Dzięki sesjom coachingowym, Uczestnik zyskuje przekonanie i wiarę we własne umiejętności, staje się zmotywowany do działania i wzrasta Jego pewność siebie. Każda sesja kończy się konkretnymi wnioskami oraz ustaleniem zadania lub celu, który Uczestnik chce zrealizować do następnego spotkania.

Sesje mentoringowe zapewniają Uczestnikowi wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym oraz pomoc w znalezieniu właściwego kierunku rozwoju w organizacji. Mentor może udzielać rady wynikające ze swojego doświadczenia, jednak decyzja o ich zastosowaniu pozostaje po stronie Uczestnika.

Podczas mentoringu, Uczestnik odkrywa własny potencjał, poszerza swoją wiedzę, rozwija silne strony oraz minimalizuje działanie słabszych stron, a wszystko odbywa się przy udziale Mentora, który na każdym kroku prowadzi i wspiera, a niekiedy zawraca z błędnie obranej ścieżki.

Ideą mentoringu jest praktyka i doświadczanie, dzięki którym Uczestnik dąży do pełnego wykorzystania swoich kompetencji oraz osiągnięcia lepszych wyników w określonym obszarze: biznesie, relacjach z innymi ludźmi, współpracy w zespole, obsłudze klienta.

Jak prowadzimy sesje?

Staramy się zapewniać najwyższą skuteczność i efektywność prowadzonych przez nas szkoleń, dlatego też sesje coachingowe oraz mentoringowe stały nieodłącznym elementem, realizowanych przez nas, programów rozwojowych.

Dla tych, którzy samodzielnie dbają o własny rozwój

…w zależności od zgłoszonych potrzeb, sesje są skierowane na aspekt coachingowy bądź mentoringowy.

 

Wprowadzanie zaplanowanych zmian do swojego życia zawodowego oraz praca nad rozwojem własnych umiejętności jest wymagająca. Dlatego warto współpracować z Trenerem, który swoją wiedzą i doświadczeniem będzie wspierać Cię na każdym etapie zmian.

 

Aby sesje przyniosły wymierne efekty, liczba sesji powinna być nie mniejsza niż 3.

 

Przed rozpoczęciem serii sesji, odbywa się bezpłatna konsultacja z Trenerem, podczas której ustalany jest problem przewodni oraz czas trwania konsultacji.

Dla firm podejmjących długofalową współpracę

…realizujemy sesje grupowe i indywidualne, zarówno w formie coachingu jak i mentoringu.

 

Konsultacje z Trenerami, zaplanowane pomiędzy szkoleniami, umożliwiają uczestnikom skuteczniejsze wprowadzenie nowych technik i umiejętności poznanych podczas szkolenia, co przekłada się na wzrost efektywności i poprawę wyników w pracy.

Sesja krok po kroku

Przed każdą sesją bardzo ważne jest przygotowanie się uczestnika oraz Trenera. Wcześniejsze określenie celu spotkania oraz trudności, z którymi mierzy się uczestnik, umożliwia omówienie konkretnych problemów i wypracowanie rozwiązań już podczas trwania sesji.

 

Podczas spotkania Trener przekazuje zadania, które umożliwiają wdrożenie nowych działań i umiejętności do codziennej pracy.

Trenerzy prowadzący:

Norbert Grezel

Certyfikowany coach, trener biznesu oraz Mindfulness z ponad 14-letnim doświadczeniem w sprzedaży.

Tomasz Gutowski

Praktyk z ponad 15 letnim doświadczeniem w sprzedaży bezpośredniej oraz budowaniu i prowadzeniu największych i najlepszych biur nieruchomości w Polsce.

Wojciech Skorek

Certyfikowany i dyplomowany trener biznesu specjalizujący w komunikacji i prowadzeniu negocjacji biznesowych.

Wsparcie w realizacji projektów szkoleniowych, oraz rozwój kompetencji Twoich i Twojego zespołu.
Poprowadzić firmę na drodze do bycia liderem na rynku.

created&designed by @dandys