o tym jak ważne jest wsparcie menagera

Zrozumieć pracownika… Możliwe czy niemożliwe? Oto jest pytanie

Ty i Twój pracownik możecie mierzyć się zupełnie innymi problemami związanymi z pracą zdalną. Wpływać na to może: 💡 środowisko w jakim przebywacie 💡 wykonywane obowiązki 💡 dotychczasowe doświadczenia 💡 wyznaczone i sposób wyznaczenia celów 💡 poziom umiejętności samo-organizacyjnych.

SPRAWDŹ, Z JAKIMI PROBLEMAMI MOŻE MIERZYĆ SIĘ TWÓJ PRACOWNIK

To na co możesz zwrócić i zapytać podczas rozmowy, czy:

 • traci dużo energii na walkę z rozpraszaczami: zakupy, obiad, sprzątanie, facebook, insta, znajomi, rodzina (dzieci),
 •  codziennie MUSI narzucać sobie dyscyplinę organizacyjną oraz samokontrolę w podejmowanych działaniach, podczas gdy wcześniej nie musiał tego robić,
 • wykonuje nadgodziny, aby zrealizować obowiązki zawodowe, których nie wykonał ze względu na rozpraszacze,
 • nie potrafi oddzielić życia zawodowego od życia prywatnego – czy większość działań odbywa się w tym samym pokoju lub miejscu,
 • ma poczucie bycia więźniem we własnym domu czy mieszkaniu,
 • posiada poczucie izolacji społecznej przez brak bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami,
 • odczuwa brak zrozumienia ze strony rodziny (i dzieci) oraz przełożonego.

IDENTYFIKUJĄC TRUDNOŚCI, ŁATWIEJ BĘDZIE POMÓC PRACOWNIKOWI STWORZYĆ PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY

 • Pracownik może zauważyć i docenić pozytywne aspekty z pracy zdalnej takie jak 
  oszczędność czasu i brak konieczności “marnowania” go na dojazdy,
 • ograniczenie wydatków komunikacyjnych oraz kafeteryjnych,
 • możliwość pracy w miłych warunkach domowego otoczenia (np. na balkonie lub w ogrodze),
 • możliwość poszerzania umiejętności, których wcześniej nie praktykował,
 • większą elastyczność życia zawodowego i prywatnego,
 • możliwość pracy z dowolnego miejsca w kraju (i za granicą),
 • okazję do spędzenia większej ilości czasu z rodziną.

SPRAWDŹ, Z JAKIMI PROBLEMAMI MOŻE MIERZYĆ SIĘ TWÓJ PRACOWNIK

Jak widzisz, praca zdalna posiada zarówno wiele zagrożeń jak i szans. Przede wszystkim jednak wymaga od Twoich pracowników silnie rozwiniętych umiejętności zarządzania sobą w czasie. Osoby, dla których dyscyplina i automotywacja są wyzwaniem potrzebują Twojego wsparcia. Zacznij od zrozumienia ich i rozmowy. Być może prostymi metodami komunikacyjnymi będziesz mógł podnieść morale w zespole.

A gdy to nie zadziała, podaj pracownikowi wskazówki:

 • jak zmotywować się do pracy oraz
 • jak zaplanować dzień w trybie home-office.

Wsparcie w realizacji projektów szkoleniowych, oraz rozwój kompetencji Twoich i Twojego zespołu.
Poprowadzić firmę na drodze do bycia liderem na rynku.

created&designed by @dandys